Krav og fakta om familiesammenføring

I Danmark har der gennem årene været mange stramninger omkring familiesammenføring på udlændingeområdet.

Familiesammenføring er meget kompliceret og en meget langsommelig proces i Danmark.

Blandt andet er stigende krav til skolegang, uddannelse, arbejde, økonomi mv. med til at gøre det til en hård og lang periode at få ført sin familie sammen.

Det anbefales at søge rådgivning tidligt i processen pga. de mange krav.

 

Mange danske statsborgere er meget utilfredse med stramningerne omkring familiesammenføring.

De høje krav til ansøgningen er årsagen til at antallet af ansøgninger om familiesammenføring er faldet til under det halve.

 

Indvandrerrådgivningen er det ældste og største rådgivning i Danmark. De har eksisteret i 22 år og er uafhængige af kommune og stat.

Der tilbydes gratis vejledning over telefonen og mail, men yderligere rådgivning tilbyder de til en acceptabel pris.

 

Alle er velkomne i Indvandrerrådgivningen – herunder danske statsborgere, EU-borgere, illegale, indvandrer, flygtninge mv.

 

Eksempler på krav

For at give et indblik i de krav der er for familiesammenføring, kan der her nævnes nogle af dem.

Der kræves blandt andet at man er minimum 24 år gammel, I skal være gift, I må ikke være fætter og kusine, din ægtefælle skal kunne dokumentere at have været i Danmark på visa mindst én gang, dokumentet omkring giftemålet skal kunne godkendes efter dansk ret, giftemålet må ikke være på baggrund af proforma eller tvang, du må ikke have modtaget kontanthjælp eller deslige i løbet af de seneste 4 år, du må ikke være dømt for vold mod din nuværende eller tidligere ægtefælle, du skal råde over en lejlighed på minimum 40 m2 og den må ikke have til huse i et ghettoområde, du skal kunne betale en bankgaranti på 100.000 kr, du må ikke have forfalden gæld til det offentlige, din ægtefælle skal bestå flere sprogprøver for at få lov til at blive i Danmark og der er flere krav.

 

Der kan læses om flere krav og fakta på hjemmesiden for Indvandrerrådgivningen.

Specialviden om familiesammenføring

Indvandrerrådgivningen har god erfaring og specialviden indenfor dette område, og du kan kontakte dem med henblik på at hjælpe dig gennem processen.

De tilbyder en fast og rimelig pris for denne ydelse, som de vil hjælpe dig til bliver så nemt og sikker som muligt.

Læs meget mere om krav på Indvandrerrådgivningens hjemmeside, og benyt dig gerne af deres tilbud om gratis rådgivning pr. telefon eller mail.

Comments are Closed

© 2024: Alenesammen.dk: Børn & Familie | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress